edInvoice - e-számla


EDINVOICE LÁNCREAKCIÓ
Rendelje meg edInvoice számlázó programunk egycéges példányát,
ajánlja termékünket ismerőseinek, 
Önöknek fontos üzleti partereiknek, és sikeres ajánlás esetén a bruttó 29000 Ft-os árból 9500 Ft-ot írunk jóvá ajánlásonként, vagy térítünk vissza utólag

MIT ADUNK CSERÉBE PROGRAMUNK ÁRÁÉRT?
 programunk teljes verziója "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkcióval
 egész éves ingyenes telefonos ügyfélszolgálat
 egész éves adó jogszabálykövetés és ingyenes terméktámogatás
E-SZÁMLA MEGOLDÁS EDI/ PKI
Az EdInvoice számlázó program a hagyományos, papír alapú számlákon kívül kétféle elektronikusan előállított számlát kezel:
ELEKTRONIKUS EDI - számlák teljes EDI kimenettel áruházláncok felé (Tesco, Lidl, Metro)
ELEKTRONIKUS PKI - számlák PKI kimenettel (elektronikus aláírással és időbélyeggel hitelesített PDF)    
   
TELJES E-SZÁMLA MEGOLDÁS - EDI
Alkalmazza a gyakorlatban is bevált, Logbord kompatibilis, EDI képes számlázó programunkat!
A teljes EDI E-Számla megoldás előnyei:
  Az EDI képes számlázó program telepítése után minden további fejlesztés nélkül, egyszerűen és gyorsan    beállítható az E-Számla EDI
   kimenete
  A Logbord kompatibilis EDI kimenet feldolgozása több szinten optimalizált módon történik
  Az E-Számla bevezetés folyamata gyors, gördülékeny és hatékony

PKI E-SZÁMLA MEGOLDÁS (ez a megoldásunk jelenleg nem érhető el)
A technikai fejlôdés és az internetes gazdaság fejlôdése napjainkban és a jövőben is megkerülhetetlenné teszi az elektronikus számlát, mivel ez jelenti jelenleg az egyetlen eszközt arra, hogy a csak virtuálisan találkozó üzletfelek eleget tegyenek bizonylatolási kötelezettségüknek.
A számlák időbélyeggel és elektronikus aláírással a Netlock Kft hitelesító szolgáltató által hitelesítve, a számla PDF formátumban előállítva, és emailben küldhető formátumban előkészítve.

E-SZÁMLA EDI

A Compinform Számítástechnika a Logbord 2010 Kft-vel együttműködve hozta létre teljes EDI megoldásukat.
Az ily módon előállított számlát a Compinform Számítástechnika számlázó programja készíti (mindezt a Logborddal előre meghatározott definíciók alapján), a törvény által előírt kötelező XML formátumok előállításáról az Apeh részére a Compinform, az archiválásról és a számlák befogadóhoz történő továbbításáról pedig a Logbord gondoskodik.

EDI ALAPSZOLGÁLTATÁS (Logbord)

 Hálózati kapcsolat kiépítése a szolgáltató és az ügyfelek között
 Üzenet map-ek fejlesztése
 Üzenetek minőség-ellenőrzése
 Biztonságos adattovábbítás
 Üzleti - EDI - tranzakciók üzemeltetése (üzenetek monitorozása,
   case management,stb.)


MEGOLDÁSAINK (Logbord)

 KKV-k számára kialakított rendkívül kedvező modell
 Centralizált adatfeldolgozás
  Nincs partner oldali szerver- és emberi erőforrásigény
   Teljes felelősség kör (adatátvitel, fordítás, monitorozás,
      archiválás, stb.)

 Ingyenes adatátviteli kliens
 Bármilyen üzenetformátum kezelése

PROJEKTSZERVEZÉS (Logbord-Compinform)

 Ügyfeleink igényeinek felmérése
 Részletes üzleti adatfolyamok specifikálása
 Projektterv kidolgozása (feladatok, ütemezés,
   erőforrás-hozzárendelés, stb.)

 EDI bevezetés koordinálása
 Részletes dokumentáció készítése
 Folyamatos támogatás

ELEKTRONIKUS SZÁMLA, EDI SZÁMLA SZOLGÁLTATÁSUNK ELŐNYEI (Logbord-Compinform)

Maxonis által implementált elektronikus számla szolgáltatás jellemzői, illetve előnyei a következők:
 Archivált adatok zárt, biztonságos rendszerben
 Bizonylatok nem módosíthatóak, törölhetőek
   Illetéktelen személy hozzáférése kizárt
   Adatok hozzáférése titkosított csatornán keresztül
 Bárhonnan elérhető és visszakereshető dokumentumok
 Költséghatékony kommunikációs adatátvitel (nincs nyomtatási,
   faxolási költség)

 Jelentősen kisebb adminisztrációs költség a számlafogadó
   oldalán is

 Működő, magyarországi referenciák

ELEKTRONIKUS SZÁMLA (EDI SZÁMLA)
EDI SZÁMLA JOGI HÁTTERE

EDI standard elektronikus számlával kapcsolatos követelmények megfogalmazásra kerültek IHM és PM rendeletben, valamint APEH előírásokban. Ezek magukban foglalják a tartalmi, formai, kezelési és archiválási elvárásokat.

Technikai megközelítésben, ez a következő lépéseket jelenti:
 Beszállító előállít egy tetszőleges formátumú elektronikus
   dokumentumot saját fejlesztéssel vagy teljes E-Számla
   megoldással, ami minden kötelező, illetve opcionális
   számlaadatot tartalmaz

 EDI szolgáltató előállítja
   Vevő által definiált formátumú elektronikus számlát
      adatmódosítás nélkül

   APEH által előírt XML formátumú elektronikus számla
     állományt


TELJES E-SZÁMLA MEGOLDÁS (Compinform)

Kapcsolat Logbord:
LOGBORD 2010 KFT.
Web: e-erp.hu

Kapcsolat Compinform:

Compinform Számítástechnika
Web: www.compinform.hu
Email: compinform@compinform.hu
Telefon: +36 20 93 43 678  E-SZÁMLA PKI


Az elektronikus számlázásnak ennél a módszerénél lényeges szerepe van az elektronikus aláírásnak. Az elektronikus számla és az elektronikus aláírás ebben az esetben elválaszthatatlanok egymástól. Egy elektronikus aláírás csak egy elektronikus számlához tartozik és fordítva. Ha egy aláírt számlán bármilyen apró változtatást is hajtunk végre, akkor az aláírás már nem rendelhetô hozzá a számlához, így az elveszti
a hitelességét. Az aláírás azonban nemcsak a számlára vonatkozó információkat tárolja, hanem többek között az aláíró nevét is.
Az elektronikus aláírást technikai megközelítésben úgy kell elképzelnünk, hogy a számlából egy hosszú ellenôrzô számot képzünk, melyet ujjlenyomatnak (hash kódnak) nevezünk. Ezt a számsort kódolja a számla kibocsátó a saját titkos kulcsával, melyet bárki a küldô nyilvános kulcsával visszafejthet. Így biztosítható a tartalom és az eredet hitelessége. A PKI alapú számlázás esetében szükség van még egy idôbélyegre is, mely a számla létrehozásának (nem kiállításának vagy továbbításának!) pontos idôpontját mutatja. A PKI rendszerben kiállított számlák esetében így pontosan tudjuk, hogy ki, mikor, milyen tartalommal hozott létre egy számlát, és ezek az információk letagadhatatlanok.

ELEKTRONIKUS SZÁMLA MEGJELENÉSE

Az elektronikus számla fájlformátumára semmilyen jogszabályi elôírás nincs. Tehát lehet akár egy képfájl,
egy szöveges fájl, egy PDF állomány, akár egyszerre többfajta kimenet is lehetséges. Azonban azt az állományt kell elektronikus számlának elfogadni, melyet a kibocsátó elektronikusan aláírt. A többi állomány ebben az esetben kizárólag az egyszerûbb kezelhetôséget (megjelenítést, adatfeldolgozást)
jelenti.
A 46/2007. PM rendelet felhatalmazása alapján kiadott APEH közlemény azt rögzíti, hogy milyen formátumban köteles adózó az adóhivatal rendelkezésére bocsátani a számlákat (és nem a kibocsátásnak a formátumát!). A közleményben rögzített fájlformátum: text, print, vagy xml fájl, mely utóbbinak a fájlstruktúráját a közlemény melléklete tartalmazza.

A megfelelô fájlformátum kiválasztásánál nem is annyira az APEH közleményt kell figyelembe venni, hanem a többi jogszabályi követelményt. Ilyen például a kontírozási információ elhelyezése, az elévülési ideig történô olvashatóság stb. A gazdasági életben több fajta megoldás alakult ki, melyek (a teljesség igénye nélkül) a következôk:
• Elektronikusan aláírt XML fájl (mely önmagában az elektronikus
  számlának lehet tekinteni) és az XML fájlhoz csatolt PDF
  dokumentum  (mely a számla képi megjelenítését szolgálja).
  A kontírozási információt ebben az esetben úgy lehet a Számviteli
  törvénynek megfelelôen a számlához hozzáilleszteni, hogy az
  XML fájlhoz hozzáírják a kontírozási információkat, majd az egész
  fájlt újból aláírják és az összes fájlt megôrzik.

• A PDF állományt elektronikusan aláírják, mely állomány
  tartalmazza az APEH-XML-t, de akár Excel fájlt, teljesítés igazolást
  is. Kontírozásnál végig ehhez a fájlhoz fûzik hozzá a feldolgozási
  információkat. Mivel csak hozzáfûzésrôl és nem módosításról van
  szó, ezért a számla történetét
végig lehet követni. Mivel
  minden információ hozzáfûzésénél elektronikus aláírással látják
  el újból és újból a dokumentumot, ezért minden lépést hitelesen
  lehet végigkövetni. Az eljárás elônye, hogy mindvégig egyetlen
  fájl marad, egyetlen fájl archiválásáról kell csak gondoskodni.

• Az elektronikus aláírás és az elektronikus számla egyetlen
  speciális dokumentumban található, melyet egy speciális
  programmal lehet csak megnézni. A fájl kezelése a továbbiakban
  hasonló lehet az elsô vagy második megoldáshoz, függôen a
  technológiától

Az elektronikus számlázásról még bővebb információt erre a linkre kattintva talál: BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Kapcsolat Compinform:
Compinform Számítástechnika
Web: www.compinform.hu
Email: compinform@compinform.hu
Telefon: +36 20 93 43 678


COMPINFORM

Számítástechnika
+36 20 93 43 678

© 2015 COMPINFORM.HU Minden jog fenntartva!