edInvoice - E-számla
EDINVOICE LÁNCREAKCIÓ
Rendelje meg edInvoice számlázó programunk egycéges példányát,
ajánlja termékünket ismerőseinek, 
Önöknek fontos üzleti partereiknek, és sikeres ajánlás esetén a bruttó 29000 Ft-os árból 9500 Ft-ot írunk jóvá ajánlásonként, vagy térítünk vissza utólag

MIT ADUNK CSERÉBE PROGRAMUNK ÁRÁÉRT?
 programunk teljes verziója "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkcióval
 egész éves ingyenes telefonos ügyfélszolgálat
 egész éves adó jogszabálykövetés és ingyenes terméktámogatás
E-SZÁMLA MEGOLDÁS EDI/ PKI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Az elektronikus számláról alapvetôen az ÁFA törvény 175. § rendelkezik. A törvény alapján egy elektronikus adatot akkor lehet számlaként
elfo4gadni, ha az adattartalom sértetlensége és az eredetiség hitelessége biztosított.

Az ÁFA törvény szabályozza az elektronikus számla kiállításának a módját is:
  Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és egy minôsített szolgáltató által kibocsátott idôbélyegzôvel ellátott számla (PKI számla)
  Elektronikus adatcsere rendszerben létrehozott és továbbított számla (EDI számla).

Az e-számla nem más, mint az áfa-törvényben meghatározott tartalommal bíró számla vagy egyszerűsített számla, melyet elektronikus formában bocsátottak ki, továbbá mely legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel rendelkezik.

Az elektronikus aláírás hitelesen igazolja a számla kiállítójának személyét, továbbá biztosítja az elektronikus számla hitelességét, tartalmának megváltoztathatatlanságát, sértetlenségét ... stb, vagyis az időbélyeggel együtt eleget tesz a 2007/CXXVII ÁFA törvény 175§-ban foglalt követelményeknek.

Fontos tudni, hogy az elektronikus számla formai, tartalmi és egyéb követelményeit meghatározó hazai rendeletek és törvények az Európai Uniós direktíva (2001/115/EC) alapján készültek, vagyis azzal harmonikusak, így a magyar jogszabályok alapján kiállított e-számla megfelel az Uniós követelményeknek.

A számítógéppel készített számla – amennyiben nem rendelkezik a hitelesítéshez szükséges kellékekkel – papíralapú számlának minősül, így annak továbbítása a vevő részére csak papír formában lehetséges és jogszerű.

A számlák elektronikus úton történő kibocsátására vonatkozó alapvető követelményeket jelenleg a 2007/CXXVII számú (ÁFA) törvény 175§-a definiálja, mely (1) bekezdése kimondja, hogy:

<<§>>
„Számlát elektronikus úton kibocsátani, illetőleg ilyen alapon rendelkezésre álló számlára e törvényben szabályozott jogot alapítani, kizárólag abban az esetben lehet, ha a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége biztosított.”

A fentieken túl a törvény (2) bekezdése meghatározza az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek való megfelelés módját is, azaz:

<<§>>
„(2) Az (1) bekezdésben említett követelménynek való megfelelés érdekében az elektronikus úton kibocsátott számlát
/a. az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel kell ellátni; vagy
/b. az elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként kell létrehozni és továbbítani.”

COMPINFORM

Számítástechnika
+36 20 93 43 678
© 2015 COMPINFORM.HU Minden jog fenntartva!